Zakres działalności
Bürkle Rakowice

 

O przedsiębiorstwie

o przedsiębiorstwie

Zakres działalności:

Bürkle Rakowice bazuje na dwóch wzajemnie powiązanych obszarach działalności jakimi są: 

- produkcja prefabrykatów 
- usługi biura konstrukcyjnego.

Zakres produkcji:
- Schody
- Podesty i spoczniki
- Balkony i balustrady
- Elementy trybun sportowych
- Kulumbaria 
- elementy "małej architektury"
- Beton-Aktiv-Decke
- inne prefabrykaty wg indywidualnych projektów 

Usługi biura projektowego:
- projekty wykonawcze prefabrykatów
- projekty konstrukcyjne
- obliczenia statyczne
- adaptacje istniejących projektów
- projekty zamienne
- doradztwo.

Dzięki efektowi synergii - naszym Klientom oferujemy kompletną usługę poczynając od opracowania projektu, przygotowania dokumentacji wykonawczej do wykonania gotowych prefabrykatów.

Liczby i fakty

Liczby mówią za siebie. Rozwój grupy Bürkle jest z pewnością także odzwierciedleniem zmieniających się czasów, zwłaszcza rozwoju prefabrykacji w branży budowlanej.

Copyright 2024    Bürkle Spolka z o.o.    Wszelkie prawa zastrzeżone.