Impressum

Impressum

Impressum

Imprint

Bürkle Sp. z o.o.
Rakowice Małe 17B
59-600 Lwówek-Śląski
tel: +48 75782 4915
fax: +48 75782 4916
e-mail: info@buerkle.pl

NIP 616-10-01-309

Członkowie zarządu uprawnieni do reprezentowania spółki:
Waldemar Kruszelnicki

Rejestr handlowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000196187, Kapitał Zakładowy 50.000 PLN

Responsible for the content of the pages:

Michael Bürkle

Pictures:
Grafiki, ilustracje i fotografie zamieszczone na niniejszych stronach stanowią własność spółki Bürkle GmbH lub podanego w danym przypadku właściciela.

Układ ekranu i implementacja techniczna
afmwerbestudio & agentur | Charlottenstr. 54 |D-72764 Reutlingen | www.afm-werbestudio.de

 Rozstrzyganie sporów

Jesteśmy zobowiązani poinformować o możliwości internetowego rozstrzygania sporów związanych z prawami konsumenta w oparciu o rozporządzenie UE nr 524/2013 i w tym kontekście prosimy zapoznać się z informacjami pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zasadniczo spółka Bürkle GmbH nie jest zainteresowana ani zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniach rozwiązywania sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumentów.

 

 

 

Informacja dotycząca odpowiedzialności

Mimo starannej weryfikacji merytorycznej nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczone pod adresami odsyłaczy zewnętrznych. Za treści prezentowane na stronach znajdujących się pod adresami odsyłaczy odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

 

Warunki korzystania ze strony internetowej

Wejście na stronę internetową Bürkle Sp. z  o.o.,  jest jednoznaczne ze zgodą na niżej wymienione warunki korzystania ze strony internetowej. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Bürkle Sp. z  o.o.. nie wolno w żadnej formie – w całości ani częściowo – powielać, przekazywać innym, rozpowszechniać lub zapisywać danych umieszczonych na niniejszych stronach. Grafiki, ilustracje i fotografie zamieszczone na niniejszych stronach stanowią własność Bürkle Sp. z o.o., lub podanego w danym przypadku właściciela. Bürkle Sp. z o.o. nie odpowiada otwarcie ani domyślnie za poprawności lub kompletność treści umieszczonych na stronach internetowych Bürkle  Sp. z o.o. z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na spółkę taką odpowiedzialność.

Screenlayout und technische Umsetzung
afmwerbestudio & agentur | Charlottenstr. 54 | 72764 Reutlingen | www.afm-werbestudio.de

Copyright 2024    Bürkle Spolka z o.o.    All rights reserved.