Prywatność

Data protection

Data protection

DEKLARACJA OCHRONY DANYCH

Informacje ogólne dotyczące ochrony danych, wynikające z rozporządzenia RODO i (nowej) federalnej ustawy o ochronie danych, mające zastosowanie podczas przeglądania strony internetowej www.buerkle.pl i www.burkle.pl

 

Firma

Bürkle GmbH 
Fellbacher Str. 68
70736 Fellbach-Schmiden

 

jest operatorem stron internetowych www.buerkle.pl i www.burkle.pl.

Firma jest podmiotem odpowiedzialnym stosownie do unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym jest odpowiedzialna za przetwarzanie i ochronę danych osobowych użytkowników odwiedzających strony internetowe www.buerkle.pl i www.burkle.pl oraz klientów firmy.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez systemy informatyczne używane przez firmę w celu administrowania stroną internetową odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Nieustannie oraz w optymalny sposób chronimy i zabezpieczamy dane osobowe użytkowników – jak również wszelkie inne dane pozyskiwane w wyniku działalności przedsiębiorstwa – stosownie do ustawowych przepisów (unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, itd.).

Jako osobom, których dane dotyczą, w każdej chwili udzielamy użytkownikom informacji o wszelkich operacjach związanych z przetwarzaniem przez nas indywidualnych danych osobowych (wystarczy e-mail do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych – datenschutz@buerkle-baugruppe.de).

Poniżej informujemy użytkowników o ich prawach związanych z poszczególnymi etapami przetwarzania (jak opisano w szczegółach).

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z korzystaniem ze strony internetowej są usuwane, gdy

 • przestaje istnieć cel korzystania ze strony
 • brak jest określonych prawem okresów przechowywania lub upłynął okres zdefiniowany w przepisach.

W przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń z danymi osobowymi użytkownika i wynikających z tego lub spodziewanych w związku z tym szkód dla użytkownika, bezzwłocznie o tym użytkownika informujemy. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące usterek lub manipulacji, bowiem również nasze systemy informatyczne – podobnie jak wszystkie inne – mimo najwyższego poziomu zabezpieczeń są narażone na ataki z zewnątrz.

 

 1. INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Przetwarzanie danych osobowych w ramach zapytania ofertowego od użytkownika

W ramach zapytań przesłanych e-mailem, na przykład z prośbą o materiały informacyjne / ofertę na produkty i/lub usługi oferowane przez firmę, na stronach www.buerkle.pl i www.burkle.pl są rejestrowane przesyłane w związku z tym dane osobowe (adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko użytkownika). Opcjonalnie użytkownik może również przesłać do serwisu www.buerkle.pl i www.burkle.pl zwrot grzecznościowy, tytuł, adres, numer telefonu i informacje dotyczące produktu i/lub usług oferowanych przez firmę oraz indywidualną wiadomość, wpisaną w miejscu na dowolny tekst.

 • Dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Dane osobowe podawane w ramach rejestracji użytkownika są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług serwisu buerkle-baugruppe.de, w szczególności z funkcji nawiązania kontaktu.

Prawa użytkownika stosownie do unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych:

Użytkownik, którego dotyczą dane, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wyżej opisanego wykorzystywania danych osobowych przez serwis buerkle-baugruppe.de ze skutkiem na przyszłość. Odnośnie skorzystania z prawa do sprzeciwu (wniesienie): patrz punkt 3.


2.2 Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania ze strony internetowej


 1. a) Przeglądanie strony internetowej

Każdorazowo po wejściu na stronę internetową przeglądarka komputera użytkownika przesyła dane dotyczące korzystania ze strony, które są zapisywane i przetwarzane w formie plików dziennika (logów) przez serwery dostawcy Internetu. Chodzi o następujące dane:

 • Adres IP (adres komputera użytkownika, który jest połączony z Internetem i
  używany do przesyłania plików związanych ze stroną internetową)
 • Adres URL, z którego pochodzi zapytanie (= operacja zapytania przez
  komputer użytkownika)
 • Data i godzina zapytania
 • Treść zapytania (= konkretnie żądana strona internetowa)
 • Rezultat zapytania (komunikat o statusie)
 • ID sesji (nr identyfikacyjny operacji związanej z przeglądaniem strony)
 • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego (GMT)
 • Ilość transferowanych danych
 • Przeglądarka używana przez użytkownika (typ, wersja, język)
 • System operacyjny komputera użytkownika

W połączeniu z innymi danymi, zapisanymi przez dostawcę usług internetowych na temat osoby użytkownika jako klienta, mogą one stać się danymi osobowymi lub danymi umożliwiającymi odniesienie do konkretnej osoby. W przypadku zwykłej operacji użytkowania („surfowania”) dane są przesyłane, ale nie są przechowywane ponad zwykły czas trwania operacji obliczeniowej i nie są w jakimkolwiek celu analizowane pod względem osobowym.

Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest umożliwienie użytkownikowi efektywnego i bezpiecznego korzystania z serwisu strony internetowej.


b) Używanie plików cookie

Serwis buerkle-baugruppe.de używa tzw. plików cookie, aby w trakcie bieżącej sesji i ponownych odwiedzin na stronie internetowej móc rozpoznać komputer użytkownika i zaoferować precyzyjne informacje oraz zoptymalizować przyjazną formę korzystania przez użytkownika ze strony.

Pliki cookie są plikami tekstowymi dotyczącymi zachowań użytkowników. Są one zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika i zawierają pseudonimizowane dane osobowe.

Pliki cookie wykorzystują również inni dostawcy usług telekomunikacyjnych, w szczególności wyszukiwarki lub media społecznościowe.

Wskazówka dotycząca blokowania przez użytkownika plików cookie:

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie używania plików cookie lub zechce usunąć zapisane cookie, może wyłączyć używanie plików cookie i usunąć je za pomocą odpowiedniej funkcji w przeglądarce internetowej. W takim przypadku należy się jednak liczyć z ograniczoną użytecznością i przyjaznością strony internetowej dla użytkownika.

Więcej informacji dotyczących usuwania i blokowania plików cookie można znaleźć pod funkcjami pomocy używanych przeglądarek internetowych lub funkcji wyszukiwania pod pojęciami „dezaktywacja cookie” lub „usuwanie cookie”.


c) Używanie programów analizujących i narzędzi do śledzenia

Aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej, przeprowadza się analizy zachowań użytkowników przez zastosowanie odpowiednich procedur („narzędzia do analizy, narzędzia do śledzenia”) specjalizujących się w tym usługodawców.

Cele przetwarzania generowanych przy tym danych:

 • usuwanie usterek i optymalizacja struktury strony (układ graficzny)
 • rejestrowanie i analiza wskaźników dotyczących odwiedzin użytkowników, ich
  rozkład w ciągu dnia i czasu trwania odwiedzin
 • częstotliwość i intensywność odwiedzania określonych treści („popularność”)
 • wykorzystanie linków i przemieszczanie kursora


Google Analytics

Do analizowania odwiedzin strony internetowej serwis buerkle-baugruppe.de używa narzędzia do analiz statystyk Google Analytics, usługi oferowanej przez spółkę Google Inc. („Google”). W tym celu są używane pliki cookie. Generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez użytkowników ze strony internetowej buerkle-baugruppe.de są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Serwis buerkle-baugruppe.de używa Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true)”, przez co adresy IP są przetwarzane jedynie w formie skróconej, aby wyeliminować lub wykluczyć możliwość bezpośredniego odniesienia do konkretnej osoby. Dzięki anonimizacji adresu IP na terenie państw członkowskich UE lub innych sygnatariuszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego adres zostaje przez Google uprzednio skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam skracany. Informacje wygenerowane na podstawie zlecenia serwisu buerkle-baugruppe.de firma Google wykorzystuje do oceny ruchu na stronie internetowej, udostępniania raportów o aktywności użytkowników na stronie internetowej i oferowania innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i dostępu do Internetu. Google może przekazywać informacje osobom trzecim, o ile jest to ustawowo wymagane lub osoby przetwarzają takie dane na zlecenie firmy Google.

Prawa użytkownika stosownie do unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych:

Użytkownik, którego dotyczą dane, może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. Poza tym użytkownik ma możliwość zainstalowania wtyczki internetowej udostępnionej przez Google. Jest ona dostępna do różnych wersji przeglądarek i można ją pobrać pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Korzystanie z Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy komponentu „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”.

Każde wywołanie komponentu „Google Maps” powoduje zapisanie pliku cookie, aby podczas wyświetlania strony, na której jest zintegrowany komponent „Google Maps”, umożliwić przetwarzanie ustawień i danych użytkownika. Zamknięcie przeglądarki nie usuwa z reguły takiego pliku cookie, lecz jest on przechowywany do czasu wygaśnięcia, o ile wcześniej nie zostanie usunięty ręcznie.

W razie braku akceptacji na takie przetwarzanie swoich danych istnieje możliwość dezaktywacji serwisu „Google Maps” i uniemożliwienia w ten sposób transmisji danych do firmy Google. W tym celu należy dezaktywować funkcję JavaScript w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku nie można korzystać z „Google Maps” w ogóle lub jedynie w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Google Maps” i informacji uzyskanych poprzez „Google Maps” odbywa się w oparciu o warunki użytkowania Google http://www.google.pl/intl/pl/policies/terms/regional.html oraz dodatkowe warunki handlowe dla „Google Maps” https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE

W myśl art. 15 - 21 unijnego rozporządzenia RODO użytkownik strony internetowej, którego dotyczą dane, ma następujące prawa:

 • Prawo do otrzymania informacji stosownie do art. 15 rozporządzenia RODO
 • Prawo do sprostowania danych stosownie do art. 16 rozporządzenia RODO
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) stosownie do
  17 rozporządzenia RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania stosownie do art. 18 rozporządzenia
  RODO
 • Prawo do przenoszenia danych stosownie do art. 20 rozporządzenia RODO
 • Prawo do sprzeciwu pod warunkiem spełnienia kryteriów art. 21
  rozporządzenia RODO

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw wystarczy przesłać e-mail na adres: datenschutz@buerkle-baugruppe.de.

Zasadniczo wszelkie informacje i wszystkie nasze działania wynikające z powyższych regulacji są – w zależności od stanu rzeczy i sytuacji prawnej – przekazywane lub wykonywane nieodpłatnie w czasie regulowanym przepisami.

 1. INFORMACJE O PEŁNOMOCNIKU DS. OCHRONY DANYCH W NASZEJ FIRMIE

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych jest wpisany do rejestru kompetentnych organów.

Pozostaje on do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną danych osobowych i jest dostępny pod następującym adresem poczty elektronicznej: datenschutz@buerkle-baugruppe.de

 

Copyright 2024    Bürkle Spolka z o.o.    All rights reserved.